• جدید
فندک پیپ بائوفا LIBF-812

فندک پیپ بائوفا LIBF-812

600,000 تومان

فندک پیپ بائوفا LIBF-812

  • ساخت چین
  • شعله مخصوص پیپ
  • نوع سوخت: گاز
  • نوع احتراق: الکتریکی
  • دارای ابزار مخصوص پیپ
 

خرید فندک پیپ بائوفا LIBF-812

Product added to wishlist